alt=""

Remember me
alt=""

FOCUS FOCUS CAPTAIN 7X50 COMPASS

FOCUS CAPTAIN 7X50 COMPASS

FOCUS CAPTAIN 7X50 KOMPASS

FOCUS FOCUS CAPTAIN 7X50 COMPASS
Focus has developed a new marine binocular with amazing features both optically and mechanically. With the use of advanced BaK4 roof-prism, we have got a slim, compact and durable marine binocular that fits into any vessel.

A highly advanced coating (Full Broadband Multi Coating) FBMC on all glass surfaces. Barium crown glass prisms (BaK4) are treated with Silvercoating for 100% reflection as well as a Phase-coating for best sharpness and light transmission.

Focus Captain 7x50 Compass has a great depth of field so almost no refocus is needed. The binocular gives a sharp image from 2m to infinity across the field of view. The contrast and backlighting feature is superb, even the darkness you will note the high quality. The Twist-up eyecups make it easy to adjust the distance between the eye and the binocular, it will always give you the best vision with or without glasses, you can adjust the distance between your pupils from 56 to 73 mm.

It's easy to take a bearing mark with this calm and stable compass. The binoculars have a built-in scale where you can calculate the distance or size of the object.
The rubber amour gives a safe grip and it is easy to hold the binoculars with one hand when the sea gets rough.

Bag and floating strap included.

Magnification

7X

Objective

50mm

Coating

FBMC

View angle

6,66°

Field of view at 1000m

116m

Eye relief

17,6mm

Diopter adjustment

-3D~+3D

Near focus

2m

Weight:

933g

Focus har utvecklat en ny marinkikare med fantastiska egenskaper både optiskt och mekaniskt. Genom att använda av avancerade BaK4 takkantsprimor har man skapat en smidig, kompakt och stötsäker marinkikare som alltid kan vara med oavsett storlek på farkost.

En mycket avancerad antireflexbehandling FBMC ( Full Broadband Multi Coating ) används på alla glasytor. Barium crown glas prismorna (BaK4) är behandlade med Silvercoating för att ge 100% reflektion samt en Faskorrigerad behandling för bästa skärpa och ljustransmission. 

Ljusstyrkan i kikaren gör att man har ett stort skärpedjup så nästan ingen omfokusering behövs. Kikaren ger en skarp upplevelse från 2m till oändlighet över hela synfältet. Kontrasten och motljusegenskapen är superb och även mörkeregenskapen är av en hög kvalité. Twist-up ögonmusslorna gör det enkelt att anpassa avståndet mellan ögat och okularet för att ge bästa seendet med eller utan glasögon. Kikaren klarar en ögonbredd mellan 56 – 73 mm och ett toppunksavstånd på 17,6mm

Det är lätt att ta ut en bäring i kikaren med den lugna och stabila kompassen. Kikaren har en inbyggd sträckskala där du kan räkna ut avståndet eller storleken på föremålet du mäter.

Gummiklädseln ger ett säkert grepp och det fungerar utmärkt att hålla i kikaren med bara en hand när det gungar så man samtidigt kan hålla i sig. Väska och flytrem ingår.  

Förstoring

7X

Objektiv

50mm

Antireflexbehandling

FBMC

Synfält grader

6,66°

Synfält på 1000m

116m

Topp punksavstånd

17,6mm

Dipotrijustering

-3D~+3D

Närgräns

2m

Vikt

933g

Focus har utviklet en ny marinekikkert med fantastiske egenskaper både optisk og mekanisk. Ved å bruke avanserte BaK4 takkantsprimer har man skapt en smidig, kompakt og støtsikker marinekikkert man alltid kan ha med seg uansett størrelse på farkost.

En meget avansert antirefleksbehandling FBMC (Full Broadband Multi Coating) brukes på alle glassoverflater. Barium crown glassprismene (BaK4) er behandlet med Silvercoating for å gi 100% refleksjon, samt en fasekorrigert behandling for best mulig fokus og lysgjennomgang. 

Lysstyrken i kikkerten gjør at man har en stor dybdeskarphet slik at omfokusering nesten ikke er nødvendig. Kikkerten gir en skarp opplevelse fra 2m til uendelig over hele synsfeltet. Kontrasten og motlysegenskapene er perfekte, og selv egenskapene i mørket er av høy kvalitet. Twist-up øyemuslingene gjør det enkelt å tilpasse avstanden mellom øyet og okularet for at du skal se best mulig både med og uten briller. Kikkerten klarer en øyebredde mellom 56 – 73 mm og en toppunktavstand på 17,6mm.

Det er lett å ta ut kursen med dette stabile kompasset. Kikkerten har en innebygget strekskala der du kan regne ut avstanden eller størrelsen på det du måler.

Gummieringen gir et sikkert grep, og det fungerer utmerket å holde i kikkerten med bare én hånd når det gynger slik at man samtidig kan holde seg fast. Veske og flyterem er inkludert.  
 

Forstørrelse

7X

Objektiv

50mm

Antirefleksbehandling

FBMC

Synsfelt grader

6,66°

Synsfelt på 1000m

116m

Toppunktsavstand

17,6mm

Dipotrijustering

-3D~+3D

Nærgrense

2m

Vekt

933g

Focus has developed a new marine binocular with amazing features both optically and mechanically. With the use of advanced BaK4 roof-prism, we have got a slim, compact and durable marine binocular that fits into any vessel.

A highly advanced coating (Full Broadband Multi Coating) FBMC on all glass surfaces. Barium crown glass prisms (BaK4) are treated with Silvercoating for 100% reflection as well as a Phase-coating for best sharpness and light transmission.

Focus Captain 7x50 Compass has a great depth of field so almost no refocus is needed. The binocular gives a sharp image from 2m to infinity across the field of view. The contrast and backlighting feature is superb, even the darkness you will note the high quality. The Twist-up eyecups make it easy to adjust the distance between the eye and the binocular, it will always give you the best vision with or without glasses, you can adjust the distance between your pupils from 56 to 73 mm.

It's easy to take a bearing mark with this calm and stable compass. The binoculars have a built-in scale where you can calculate the distance or size of the object.
The rubber amour gives a safe grip and it is easy to hold the binoculars with one hand when the sea gets rough.

Bag and floating strap included.

Magnification

7X

Objective

50mm

Coating

FBMC

View angle

6,66°

Field of view at 1000m

116m

Eye relief

17,6mm

Diopter adjustment

-3D~+3D

Near focus

2m

Weight:

933g

Print options

PDF Options

Product text in other languages:


Article number Product name Manufacture part nr
alt="" 107924 FOCUS CAPTAIN 7X50 COMPASS 107924
EAN: 7391879035303