alt=""

Remember me
alt=""

SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF

SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF

SAMYANG SAMYANG AF 14MM 2,8 EF CANON AF

SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF

SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF

SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF
Samyang AF 14mm f/2.8 EF er et ultra-vidvinkelobjektiv med autofokus, der er bygget specielt til Canons spejlreflekskameraer (EF fatning). Objektivet er designet til at udnytte full-frame sensorer, men kan også bruges på et Canon kamera med APS-C-sensor.

Med sin ekstreme billedvinkel, store lysstyrke og vejrbestandige konstruktion er objektivet perfekt til sport, landskabs- og astrofotografi. Samtidigt gør det lette og kompakte format (vægten er kun 485 gram) optikken nem at tage med på en rejse.
 

Autofokus og elektronisk blændestyring
Den indbyggede fokusmotor sikrer hurtig, lydsvag og præcis fokusering, mens en elektrisk styret blænde gør, at objektivet er kompatibel med alle de eksponerings- og lysmålingsmetoder, som kameraet har. Hvis du foretrækker at fokusere manuelt, har Samyang AF 14mm f/2.8 EF en let tilgængelig AF/MF-omskifter og en bred fokusring, der er nem at bruge. Den korte nærgrænse på kun 20 cm gør det muligt at tage nærbilleder af detaljer og samtidig få en stor del af omgivelserne med i billederne.
 

Optisk kvalitet til den krævende fotograf
Den avancerede optiske konstruktion består af 15 linseelementer arrangeret i 10 grupper. Blandt disse er 2 asfæriske linseelementer, der sikrer lav forvrængning samt maksimal kontrast og skarphed over hele billedfladen selv ved store blændeåbninger. Koma og udviskning farverne forhindres ved at benytte 4 linseelementer af HR-glas (High Refractive) samt 1 linseelement af ED-glas (Extra Low Dispersion).

Desuden benyttes Samyangs avancerede UMC-belægning (Ultra Multilayer Coating) til at forhindre refleksioner og strølys. Punktformerede lyskilder bliver gengivet med en flot stjerneform takket være en blændeåbning med 7 blændelameller.

Det følsomme indre er desuden beskyttet mod fugt og støv ved hjælp af gummipakninger.

 

Oversigt over de vigtigste funktioner

 • 14mm ultra-vidvinkel til Canon EF-fatning
 • Hurtig og lydsvag autofokus samt automatisk eksponering
 • Avanceret optik med asfæriske elementer, HR- samt ED-glas
 • Kompakt og let - kun 485 gram
 • Vejrbestandig konstruktion
 • Fastmonteret modlysblænde
 • Kort nærgrænse, 20 cm

 

 

Specifikationer

Brændvidde: 14 mm
Største blændeåbning: 2.8
Billedformat: 24 × 36 mm (full-frame). Virker også til APS-C
Objektivfatning: Canon EF
Fokusering: Autofokus
Billedstabilisering: Nej
Optisk konstruktion: 15 linseelementer / 10 grupper
Mindste blændeåbning: 22
Nærgrænse: 20 cm
Maksimal forstørrelse: 0.15x (1:6.7)
Antal blændelameller: 7
Filterdiameter: Filter ikke muligt grundet fast modlysblænde
Længde: 96 mm
Diameter: 91 mm
Vægt: 485 gram
Medfølgende tilbehør: Objektivdæksler
Øvrigt: Vejrbestandigt. Fastmonteret modlysblænde

 

Samyang AF 14mm f/2.8 EF on Canon EF-kiinnitykselle suunniteltu ultra-laajakulmaobjektiivi. Se on tehty täydelle kennolle, mutta on silti yhteensopiva APS-C -kennon kanssa.

Kevyt ja kompakti objektiivi on helppo ottaa mukaan matkalle, ja laajan kuvakulmansa ansiosta objektiivi sopii täydellisesti muun muassa maiseman tai tähtitaivaan kuvaamiseen.

Automaattitarkennus ja sähköinen aukonsäätö
Sisäänrakennettu tarkennusmoottori takaa nopean ja hiljaisen tarkennuksen, kun taas sähköinen aukonsäätö tekee objektiivista yhteensopivan kaikkien valotus- ja valomittausasetusten kanssa, joita kamera voi tarjota. Manuaalista tarkennusta varten objektiivissa on AF/MF-kytkin sekä leveä ja helppokäyttöinen tarkennusrengas. Lähin tarkennusetäisyys, vain 20 cm, mahdollistaa lähikuvien yksityiskohtien tarkan tallennuksen.

Vaativaan valokuvaamiseen

Samyangin manuaalitarkenteinen 14 mm on arvostettu terävyytensä ansiosta, mutta uusi Samyang AF 14mm f/2.8 EF vie optisen laadun uudelle tasolle. Objektiivin rakenne koostuu 15 linssielementistä 10 ryhmässä. Kaksi linsseistä on asfäärisiä linssielementtejä, jotka ehkäisevät vääristymää, mutta takaavat suurimman kontrastin ja terävyyden koko kuva-alueella jopa suurimmilla aukoilla. Neljä HD-lasielementtiä (High Refractive) ja yksi ED-lasielementti (Extra Low Dispersion) vähentävät värivirheitä.

Samyangin edistyksellinen Ultra Multi Coating (UMC) -pinnoite ehkäisee heijastuksia ja hajavaloa tehokkaasti, tehden kuvista kirkkaita ja värikylläisiä. Pistemäiset valonlähteet, kuten aurinko, toistuvat kaunisti seitsemän lehtisen himmentimen ansiosta. Objektiivin säänkestävät kumitiivisteet suojaavat rakennetta kosteudelta ja pölyltä.
 

Tärkeimmät ominaisuudet

 • 14mm ultra-laajakulmaobjektiivi Canon-kiinnitykselle
 • Nopea ja tarkka automaattitarkennus, sekä automaattivalotus
 • Edistynyt optinen rakenne sisältää asfääriset linssielementit, sekä HR -ja ED-lasia
 • Kompakti ja kevyt - vain 485 grammaa
 • Sääsuojattu rakenne
 • Kiinteä vastavalosuoja
 • Lähin tarkennusetäisyys 20 cm

 

Tekniset tiedot

Polttoväli: 14mm
Aukko: 2.8
Piirtoympyrä: 24 × 36 mm (full-frame). Yhteensopiva APS-C -kennon kanssa.
Kiinnitys: Canon EF
Tarkennus: Automaattitarkennus
Optinen rakenne: 15 elementtiä / 10 ryhmässä
Pienin aukkoarvo: 22
Lähin tarkennus: 20 cm
Max. suurennos: 0.15x (1:6.7)
Himmenninlehtiä: 7
Suodinkoko: Ei suodinkierrettä
Pituus: 96 mm
Halkaisija: 91 mm
Paino: 485 grammaa
Sisältyvät lisävarusteet: Linssisuojat

 

Samyang AF 14mm f/2.8 EF is an ultra-wide angle lens with autofocus, specially designed for Canon's DSLR cameras (EF mount). The lens is full-frame compatible but can also be used on a camera with APS-C sensor.

With its extreme angle of view, large aperture and weatherproof construction, the lens is perfect for sports, landscape and astrophotography while its lightweight and compact format also makes it easy to carry on a journey.
 

Autofocus and electronic aperture
The built-in motor provides fast, quiet and accurate focusing while an electrically controlled aperture makes the lens compatible with all exposure and light metering modes the camera can offer. If you prefer to focus manually, the lens has an easily accessible AF / MF switch and a wide, comfortable to use focus ring. The short minimum focus, only 20 cm, makes it possible to capture close-ups of details and also show a lot of the surrounding environment in the pictures.

Optics for high demanding photographers
The advanced optical construction consists of 15 elements arranged in 10 groups. Among these are 2 aspherical elements that ensure low distortion as well as maximum contrast and sharpness across the entire image plane even at large apertures. Coma and color bleeding are prevented by the use of 4 elements of HR glass (High Refractive) and 1 element of ED glass (Extra Low Dispersion).

Furthermore, Samyang's advanced Ultra Multilayer Coating (UMC) is used to prevent the occurrence of reflections, stray light and ghosting. Point light sources are reproduced as beautiful sun stars thanks to the 7 blade aperture. 

The sensitive inside is also protected from moisture and dust by means of rubber gaskets.

 

Summary of important features

 • 14mm ultra wide angle lens with Canon mount
 • Quick and quiet autofocus plus auto exposure
 • Advanced optics with aspherical elements, HR and ED glass
 • Compact and lightweight – only 485 grams
 • Weather sealed construction
 • Fixed lens hood
 • Short minimum focus, 20 cm

 

 

Specifications

Focal Length: 14mm
Maximum Aperture: 2.8
Image Circle: 24 × 36 mm (full-frame). Will also fit APS-C
Lens Mount: Canon EF
Focusing: Autofocus
Image Stabilizer: No
Optical Construction: 15 elements / 10 groups
Minimum Aperture: 22
Minimum Focus: 20 cm
Maximum Magnification: 0.15x (1:6.7)
Diaphragm Blades: 7
Filter Size: No filter thread
Length: 96 mm
Diameter: 91 mm
Weight: 485 grams
Included Accessories: Front and rear lens caps
Others: Weather seals. Fixed lens hood

 

Samyang AF 14mm f/2.8 EF är ett ultravidvinkelobjektiv med autofokus, speciellt framtaget för Canons DSLR-kameror (EF-fattning). Objektivet tecknar ut fullformat men går även utmärkt att använda på en kamera med APS-C-sensor.

Med sin extrema bildvinkel, goda ljusstyrka och vädertätade konstruktion är det här ett perfekt objektiv för sport, landskaps- och astrofotografering, samtidigt som ett lätt och kompakt format (vikt endast 485 gram) gör det enkelt att ta med på en resa.


Autofokus och elektronisk bländare
Den inbyggda fokusmotorn ger snabb, tyst och precis skärpeinställning samtidigt som en elektroniskt styrd bländare gör det möjligt att använda alla exponerings- och ljusmätningsmetoder kameran kan erbjuda. Vill man hellre fokusera manuellt har Samyang AF 14mm f/2.8 EF en lättåtkomlig AF / MF-omkopplare och en bred, greppvänlig fokusring. Den korta närgränsen, endast 20 cm, gör det möjligt att ta detaljbilder och ändå få med mycket av miljön runtomkring.
 

Optik för höga krav
Den avancerade optiska konstruktionen består av 15 linselement arrangerade i 10 grupper. Bland dessa finns 2 asfäriska linser som säkerställer låg distorsion samt maximal kontrast och skärpa över hela bildplanet även vid stora bländaröppningar.  Koma och färgblödningar förhindras genom användandet av 4 linser av HR glas (High Refractive) samt 1 lins av ED glas (Extra low Dispersion).

Samyangs avancerade multilagers antireflexbehandling UMC (Ultra Multi Coating) motverkar uppkomsten av slöjor och reflexer och punktformade ljuskällor avbildas med snygg stjärnform tack vare objektivets sjubladiga bländare.

Den känsliga insidan skyddas dessutom från fukt och damm med hjälp av gummipackningar.

 

Viktiga egenskaper

 • 14mm ultravidvinkel med Canon-fattning
 • Snabb och tyst autofokus samt autoexponering
 • Avancerad optik med asfäriska linser, HR- och ED-glas
 • Kompakt och lätt – endast 485 gram
 • Vädertätad konstruktion
 • Fast monterat motljusskydd
 • Kort närgräns, 20 cm

 

 

Specifikationer

Brännvidd: 14 mm
Ljusstyrka: 2.8
Bildformat: 24 × 36 mm (fullformat). Passar även APS-C
Objektivfattning: Canon EF
Fokusering: Autofokus
Bildstabilisering: Nej
Optisk konstruktion: 15 linser / 10 grupper
Minsta bländare: 22
Närgräns: 20 cm
Maximal förstoring: 0.15x (skala 1:6.7)
Antal bländarlameller: 7
Filterdiameter: Filtergänga saknas
Längd: 96 mm
Diameter: 91 mm
Vikt: 485 gram
Medföljande tillbehör: Främre och bakre objektivlock
Övrigt: Vädertätat. Fast monterat motljusskydd

 

Samyang AF 14mm f/2.8 EF er et ultravidvinkelobjektiv med autofokus, spesielt produsert for Canons DSLR-kameraer (EF-fatning). Objektivet tegner ut fullformat, men kan også brukes på et kamera med APS-C-sensor.

Med sin ekstreme bildevinkel, gode lysstyrke og værsikrede konstruksjon er dette et perfekt objektiv for sport, landskaps- og astrofotografering, samtidig som det har et lett og kompakt format (veier kun 485 gram), som gjør det enkelt å ta med på reisen.


Autofokus og elektronisk blender
Den innebygde fokusmotoren gir rask, stille og presis fokusinnstilling samtidig som en elektronisk styrt blender gjør det mulig å bruke alle eksponerings- og lysmålingsmetoder kameraet kan tilby. Vil man heller fokusere manuellt har Samyang AF 14mm f/2.8 EF en lett tilgjengelig AF / MF-omkobler og en bred, grepvennlig fokusring. Den korte nærgrensen, kun 20 cm, gjør det mulig å ta detaljbilder og fortsatt få med mye av miljøet rundt.
 

Optikk for høye krav
Den avanserte optiske konstruksjonen består av 15 linseelement arrangert i 10 grupper. Blant disse finnes 2 asfæriske linser som sikrer lav forvrengning samt maksimal kontrast og skarphet over hele bildeflaten, også ved store blenderåpninger.  Forvrengning og fargefeil forhindres ved bruken av 4 linser av HR glass (High Refractive) samt 1 linse av ED glass (Extra low Dispersion).

Samyangs avanserte multilags antirefleksbehandling UMC (Ultra Multi Coating) motvirker sløring og reflekser, og punktformede lyskilder avbildes med en fin stjerneform takket være objektivets blender med syv blader.

Den følsomme innsiden beskyttes dessuten mot fukt og støv ved hjelp av gummipakninger.

 

Viktige egenskaper

 • 14mm ultravidvinkel med Canon-fatning
 • Rask og stille autofokus samt autoeksponering
 • Avansert optikk med asfæriske linser, HR- og ED-glass
 • Kompakt og lett – kun 485 gram
 • Værsikret konstruksjon
 • Fastmontert motlysblender
 • Kort nærgrense, 20 cm

 

 

Spesifikasjoner

 • Brennvidde: 14 mm
 • Lysstyrke: 2.8
 • Bildeformat: 24 × 36 mm (fullformat). Passer også APS-C
 • Objektivfatning: Canon EF
 • Fokusering: Autofokus
 • Bildestabilisering: Nei
 • Optisk konstruksjon: 15 linser / 10 grupper
 • Minste blender: 22
 • Nærgrense: 20 cm
 • Maksimal forstørrelse: 0.15x (skala 1:6.7)
 • Antall blenderlameller: 7
 • Filterdiameter: Filter kan ikke brukes
 • Lengde: 96 mm
 • Diameter: 91 mm
 • Vekt: 485 gram
 • Medfølgende tilbehør: Fremre og bakre objektivlokk
 • Øvrig: Værsikring. Fastmontert motlysblender

Samyang AF 14mm f/2.8 EF is an ultra-wide angle lens with autofocus, specially designed for Canon's DSLR cameras (EF mount). The lens is full-frame compatible but can also be used on a camera with APS-C sensor.

With its extreme angle of view, large aperture and weatherproof construction, the lens is perfect for sports, landscape and astrophotography while its lightweight and compact format also makes it easy to carry on a journey.
 

Autofocus and electronic aperture
The built-in motor provides fast, quiet and accurate focusing while an electrically controlled aperture makes the lens compatible with all exposure and light metering modes the camera can offer. If you prefer to focus manually, the lens has an easily accessible AF / MF switch and a wide, comfortable to use focus ring. The short minimum focus, only 20 cm, makes it possible to capture close-ups of details and also show a lot of the surrounding environment in the pictures.

Optics for high demanding photographers
The advanced optical construction consists of 15 elements arranged in 10 groups. Among these are 2 aspherical elements that ensure low distortion as well as maximum contrast and sharpness across the entire image plane even at large apertures. Coma and color bleeding are prevented by the use of 4 elements of HR glass (High Refractive) and 1 element of ED glass (Extra Low Dispersion).

Furthermore, Samyang's advanced Ultra Multilayer Coating (UMC) is used to prevent the occurrence of reflections, stray light and ghosting. Point light sources are reproduced as beautiful sun stars thanks to the 7 blade aperture. 

The sensitive inside is also protected from moisture and dust by means of rubber gaskets.

 

Summary of important features

 • 14mm ultra wide angle lens with Canon mount
 • Quick and quiet autofocus plus auto exposure
 • Advanced optics with aspherical elements, HR and ED glass
 • Compact and lightweight – only 485 grams
 • Weather sealed construction
 • Fixed lens hood
 • Short minimum focus, 20 cm

 

 

Specifications

Focal Length: 14mm
Maximum Aperture: 2.8
Image Circle: 24 × 36 mm (full-frame). Will also fit APS-C
Lens Mount: Canon EF
Focusing: Autofocus
Image Stabilizer: No
Optical Construction: 15 elements / 10 groups
Minimum Aperture: 22
Minimum Focus: 20 cm
Maximum Magnification: 0.15x (1:6.7)
Diaphragm Blades: 7
Filter Size: No filter thread
Length: 96 mm
Diameter: 91 mm
Weight: 485 grams
Included Accessories: Front and rear lens caps
Others: Weather seals. Fixed lens hood

 

Link to manufacturer's website:SAMYANG
More product information:SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF
More product information:SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF
More product information:SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF
More product information:SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF
More product information:SAMYANG AF 14MM F/2.8 CANON EF

Print options

PDF Options

Product text in other languages:


Article number Product name Manufacture part nr
alt="" 109413 AF 14MM F/2.8 CANON EF F1110601103
EAN: 8809298884994