alt=""

Remember me
alt=""

RICOH WG-50

RICOH WG-50

RICOH WG-50

RICOH WG-50

RICOH WG-50

RICOH WG-50
Digitalt kompaktkamera, vandtæt til 14 meters dybde, og stødsikkert til et fald på 1,6 m - perfekt til udendørs optagelser.
RICOH WG-50 er udviklet som et standard vandtæt digitalt kompaktkamera, og sikrer en pålidelig drift og fantastisk funktionalitet under krævende udendørs forhold. WG-50 er designet til at være vandtæt ned til 14 meters dybde, stødsikkert til fald fra 1,6 meters højde og kuldesikret ned til -10°C.

En række smarte egenskaber hjælper med alle typer stillbillede- og videooptagelser, herunder ca. 16.0 effektive megapixels og videooptagelse i fuld HD (1920 x 1080 pixels). Kameraet er også udstyret med en dagslysvenlig LCD-skærm, hvis lysniveau kan justeres, så det passer til den konkrete optagesituation.

Der findes en række tilbehørsdele til kameramontering (medfølger ikke), så brugeren sikkert kan fæstne sit kamera på f.eks. cykelstyret eller et surfbræt. Vha. kameraets kreative optagefunktioner, som f.eks. intervaloptagelse og fuld HD-videooptagelse, kan brugeren tage unikke billeder set fra en helt anden vinkel.

Vigtigste egenskaber

 • Robust konstruktion, som sikrer vandtæthed ned til 14 meter i op til to timer
 • Exceptionel billedkvalitet
 • 5x optisk zoomobjektiv med 28mm vidvinkeldækning
 • Funktion til undervandsoptagelse
 • Seks makrolys hjælper med nærbilledoptagelser, samt hjælpefunktion til selvportræt
 • Filmoptagelse i fuld HD
 • Tredobbelt anti-rystebeskyttelse forhindrer slørede billeder
 • 2,7" LCD-skærm med Outdoor View-indstilling

Andre egenskaber

 • Det er muligt at tilkøbe flere tilbehørsdele fra WG-serien, så kameraet kan sættes op på flere forskellige måder
 • To fjernbetjeningsreceptorer (en foran og en bagpå) giver større signaldækning
 • Makrostand (medfølger) for at holde en min. fokusafstand på en centimeter til motivet under længere observationer og ved optagelse af makrobilleder
 • Højhastighedsfunktionen Face Detection fanger op til 32 ansigter i fokus på bare 0,03 sekunder; Funktionen Smile Capture udløser automatisk lukkeren, når der opfanges et smil hos motivet
 • Klokkeslæt kan vises på LCD-skærmen vha. et langt tryk på OK-knappen, mens kameraet er slukket
 • Funktionen Auto Picture vælger automatisk den bedste optagetilstand ud fra 16 forskellige scene-tilstande
 • 12 digitale filtre
 • Kæledyrsfunktion, som automatisk opdager et katte- eller hundeansigt

Vedenpitävä ja iskunkestävä kompaktikamera Ricoh WG-50
Ricoh WG-50 on vakiomallinen laadukas ja vedenpitävä digitaalikamera, joka tarjoaa luotettavan toiminnan ja erinomaisen käytettävyyden ulkokuvaukseen. WG-50 on suunniteltu vedenpitäväksi 14 metrin syvyyteen ja iskunkestävä 1.6 metrin pudotuksesta. Kamera kestää myös pakkasta jopa -10 ° C asti.

Kamera tarjoaa myös valikoiman ominaisuuksia valo- ja videokuvaukseen, kuten noin 16.0 megapikseliä ja Full HD (1920 x 1080 pikseliä) -elokuvan tallennusominaisuuden. Se on varustettu myös myös ulkokäyttään soveltuvalla LCD-näytöllä, jonka kirkkaustaso voidaan heti säätää kuvaustilanteen valaistustasolle.

Kameralle on saatavana valikoima lisävarusteita, joiden avulla käyttäjä voi turvallisesti kiinnittää kameran polkupyörään tai esimerkiksi surffilautaan. Kameran kuvaustoimintojen, kuten intervallikuvauksen ja Full HD -videotallennuksen avulla, käyttäjä voi kaapata ainutlaatuiset kuvat monesta eri kulmasta.

Ominaisuudet

 • Tukeva rakenne, joka ansiosta kamera kestää vettä jopa 14 metrin syvyydessä jopa kahden tunnin ajan
 • Erinomainen kuvanlaatu
 • 5x optinen zoom-objektiivi, 28mm laajakuva
 • Vedenalainen kuvaustila, jossa automaattinen valkotasapaino
 • Kuusi makrovaloa lähikuvaukseen, sekä Self Portrait-toiminto
 • Videokuvaus Full HD -tilassa
 • Triple anti-shake -tila, joka estää kuvien epätarkkuutta kaikissa kuvaustiloissa
 • 2,7 tuuman LCD-näyttö

Muita ominaisuuksia

 • WG-sarjalle on saatavilla erilaisia lisävarusteita kiinnitykseen, jolloin kameraa voi käyttää monenlaisissa olosuhteissa
 • Kaksi reseptoria kauko-ohjaukseen (yksi edessä ja toinen takana) laajentaa signaalin kattavuutta
 • Makro-teline (mukana), jotta yhden senttimetrin tarkennusetäisyys säilyy kohteeseen pitkäaikaisemman tarkkailun ja makrokuvaamisen aikana
 • Nopea kasvojentunnistustoiminto, joka tarkentaa kuvassa jopa 23 kasvoihin nopeimmillaan vain 0,03 sekunnissa; Smile Capture -toiminto vapauttaa sulkimen automaattisesti, kun kohteen hymy on havaittu
 • Ulkoilmaystävällinen Style Watch -toiminto näyttää nestekidenäytön ajan, kun painat OK -painiketta pidempään kameran ollessa sammutettu
 • Auto Picture (Automaattinen kuvatoiminto) -toiminnon avulla voit automaattisesti valita sopivimman kuvaustilan 16 erilaisesta kuvaustilasta
 • 12 digitaalista suodinta
 • Lemmikkien tunnistustoiminto, joka tunnistaa automaattisesti kissan tai koiran kasvot

Digital compact camera, offering 14-meter depth waterproof and 1.6m shock resistance, perfect for casual outdoor shooting.
Developed as standard-class waterproof digital compact cameras, the RICOH WG-50 provide dependable operation and outstanding operability in demanding outdoor conditions. The WG-50 is designed to be waterproof to a depth of 14 meters, shockproof against falls from a height of 1.6 meters, and freeze-proof to temperatures as low as -10°C.

They also provide a range of features to facilitate all types of still-image and movie shooting, including approximately 16.0 effective megapixels and Full HD (1920 x 1080 pixels) movie recording capability. It also comes equipped with an outdoor-friendly LCD monitor whose brightness level can be instantly adjusted to the lighting level of a shooting situation.

A range of optional camera-mounting accessories allowing the user to securely fix the camera on a bicycle or watercraft. Using the camera’s creative shooting functions, such as interval shooting and Full HD movie recording, the user can capture unique images seen from a totally different angle or viewpoint.

Main features

 • Heavy-duty construction assuring underwater shooting down to 14 meters, for up to two hours.
 • Exceptional image quality
 • 5x optical zoom lens with a 28mm wide-angle coverage
 • Underwater shooting mode
 • Six Macro Lights to assist close-up shooting, and a Self-Portrait Assist mode
 • Full HD movie recording for extended shooting of high-quality movies
 • Triple anti-shake protection to prevent blurred images in all applications
 • 2.7-inch LCD monitor with the Outdoor View Setting mode

Other features

 • A range of WG-series mount accessories (optional) to accommodate diverse camera setups
 • Two remote control receptors (one in front and another in the back) to widen signal coverage
 • Macro stand (included) to maintain a minimum focusing distance of one centimeter to the subject during extended observation and shooting of macro images
 • High-speed Face Detection function to capture as many as 32 faces in focus in approximately 0.03 seconds (minimum); Smile Capture function to automatically release the shutter when the subject’s smile is detected
 • Outdoor-friendly Style Watch function to display the time on the LCD monitor, using an extended push of the OK button when the camera’s power is turned off
 • Delay-free, pushbutton start of the playback mode, using an extended push of the playback button
 • Auto Picture mode to automatically select the most appropriate shooting mode from 16 different scene modes
 • A choice of 12 digital filters
 • Pet detection function to automatically detect the face of a cat or dog

Den perfekta kompaktkameran som är vattentät ner till 14 meter och klarar fall från 1,6 meter.
RICOH WG-50 är en vattentät digital kompaktkamera av hög klass som erbjuder enastående driftsäkerhet under krävande utomhusförhållanden. WG-50 är konstruerad för att vara vattentät ner till 14 meter, stötskyddad mot fall från 1,6 meter och köldskyddad mot temperaturer ner till -10 ° C.

Den har även en rad funktioner för att underlätta alla typer av stillbildsfotografering och filmning, inklusive 16 effektiva megapixlar och Full HD (1920 x 1080 pixlar). Den är också utrustad med en utomhusvänlig LCD-skärm vars ljusstyrka kan justeras så att den passar aktuellt fotograferingstillfälle.

En rad tillbehör kan monteras på kameran så att man säkert kan fästa kameran på t.ex. en cykel. Med hjälp av kamerans kreativa fotograferingsfunktioner, som t.ex. intervallfotografering och Full HD-filminspelning kan användaren ta unika bilder från en helt annat perspektiv.

Huvudfunktioner

 • Rejäl konstruktion som garanterar undervattensfotografering ner till 14 meter i upp till två timmar.
 • Enastående bildkvalitet.
 • 5x optiskt zoomobjektiv motsvarande 28-140mm i 35mm-formatet.
 • Undervattensläge för med automatisk vitbalansering.
 • Sex makrolampor för närbildsfotografering och stödfunktion för självporträtt.
 • Inspelning av längre filmklipp i Full HD.
 • Trippelt anti-skakskydd för att förhindra suddiga bilder.
 • 2.7-tums LCD-skärm med utomhusläge.

Övriga funktioner

 • En rad tillbehör i WG-serien för montering för att stödja olika uppsättningar.
 • Två mottagare (en fram och en på baksidan) för bredare signaltäckning.
 • Makrostativ (ingår) för att kunna hålla ett minsta fokuseringsavstånd på en centimeter till motivet under längre fotografering av makrobilder.
 • Snabb ansiktsigenkänning för att fånga så många som 32 ansikten i fokus på cirka 0.03 sekunder (minimum). Smile Capture-funktion för att automatiskt ta bilder när leende detekteras.
 • “Style Watch”-funktion för att visa tiden på LCD-skärmen genom ett längre tryck på OK-knappen när kameran är avstängd.
 • Automatiskt bildläge för att välja det mest lämpliga fotograferingsläget från 16 olika scenlägen.
 • Ett urval av 12 digitala filter.
 • Djurdetekteringsfunktion för att automatiskt upptäcka kattens eller hundens ansikte.

Digitalt kompaktkamera, vanntett til 14 meters dyp og støtsikkert fra 1,6 m - perfekt til utendørsfotografering.

RICOH WG-50 er utviklet som et standard vanntett digitalt kompaktkamera, og sikrer en pålitelig drift og fantastisk funksjonalitet under krevende utendørsforhold. WG-50 er konstruert for å være vanntett ned til 14 meters dyp, støtsikret mot fall fra 1,6 meters høyde og kuldesikret ned til -10°C.

En rekke smarte egenskaper hjelper med alle typer stillbilde- og videooptak, herunder ca. 16.0 effektive megapixels og videoopptak i full HD (1920 x 1080 pixels). Kameraet er også utstyrt med en dagslysvennlig LCD-skjerm, hvis lysnivå kan justeres så det passer til den konkrete opptakssituasjonen.

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør til kameramontering (medfølger ikke), slik at brukeren kan feste kameraet på f.eks. sykkelstyret eller et surfebrett. Ved hjelp av kameraets kreative opptaksfunksjoner som f.eks. intervallopptak og full HD-videoopptak, kan brukeren ta unike bilder sett fra en helt annen vinkel.


Viktige egenskaper

 • Robust konstruksjon som sikrer vanntetthet ned til 14 meter i opptil to timer
 • Eksepsjonell bildekvalitet
 • 5x optisk zoomobjektiv med 28mm vidvinkeldekning
 • Funksjon til undervannsopptak
 • Seks makrolys hjelper ved nærbildeopptak, samt hjelpefunksjon til selvportrett
 • Filmopptak i full HD for utvidet opptak av filmer av høy kvalitet
 • Trippel bildestabilisering forhindrer uskarpe bilder
 • 2,7" LCD-skjerm med Outdoor View-innstilling


Andre egenskaper

 • Det er mulig å kjøpe mer tilbehør fra WG-serien, slik at kameraet kan settes opp på flere forskjellige måter.
 • To mottakere (en foran og en bak) gir større signaldekning.
 • Makrostativ (inkludert) for å kunne holde en minste fokuseringsavstand på én centimeter til motivet under lang fotografering av makrobilder.
 • Høyhastighetsfunksjonen Face Detection fanger opptil 32 ansikter i fokus på bare 0,03 sekunder; Funksjonen Smile Capture utløser automatisk lukkeren når det fanges opp et smil hos motivet.
 • Klokkeslett kan vises på LCD-skjermen ved hjelp av et langt trykk på OK-knappen mens kameraet er avslått.
 • Funksjonen Auto Picture velger automatisk den beste opptakstilstanden ut i fra 16 forskjellige scene-tilstander.
 • 12 digitale filtre.
 • Kjæledyrsfunksjon som automatisk gjenkjenner et katte- eller hundeansikt.

Digital compact camera, offering 14-meter depth waterproof and 1.6m shock resistance, perfect for casual outdoor shooting.
Developed as standard-class waterproof digital compact cameras, the RICOH WG-50 provide dependable operation and outstanding operability in demanding outdoor conditions. The WG-50 is designed to be waterproof to a depth of 14 meters, shockproof against falls from a height of 1.6 meters, and freeze-proof to temperatures as low as -10°C.

They also provide a range of features to facilitate all types of still-image and movie shooting, including approximately 16.0 effective megapixels and Full HD (1920 x 1080 pixels) movie recording capability. It also comes equipped with an outdoor-friendly LCD monitor whose brightness level can be instantly adjusted to the lighting level of a shooting situation.

A range of optional camera-mounting accessories allowing the user to securely fix the camera on a bicycle or watercraft. Using the camera’s creative shooting functions, such as interval shooting and Full HD movie recording, the user can capture unique images seen from a totally different angle or viewpoint.

Main features

 • Heavy-duty construction assuring underwater shooting down to 14 meters, for up to two hours.
 • Exceptional image quality
 • 5x optical zoom lens with a 28mm wide-angle coverage
 • Underwater shooting mode
 • Six Macro Lights to assist close-up shooting, and a Self-Portrait Assist mode
 • Full HD movie recording for extended shooting of high-quality movies
 • Triple anti-shake protection to prevent blurred images in all applications
 • 2.7-inch LCD monitor with the Outdoor View Setting mode

Other features

 • A range of WG-series mount accessories (optional) to accommodate diverse camera setups
 • Two remote control receptors (one in front and another in the back) to widen signal coverage
 • Macro stand (included) to maintain a minimum focusing distance of one centimeter to the subject during extended observation and shooting of macro images
 • High-speed Face Detection function to capture as many as 32 faces in focus in approximately 0.03 seconds (minimum); Smile Capture function to automatically release the shutter when the subject’s smile is detected
 • Outdoor-friendly Style Watch function to display the time on the LCD monitor, using an extended push of the OK button when the camera’s power is turned off
 • Delay-free, pushbutton start of the playback mode, using an extended push of the playback button
 • Auto Picture mode to automatically select the most appropriate shooting mode from 16 different scene modes
 • A choice of 12 digital filters
 • Pet detection function to automatically detect the face of a cat or dog

Print options

PDF Options

Product text in other languages:


Article number Product name Manufacture part nr
alt="" 108596 Black 04572
EAN: 027075299283
alt="" 108597 Orange 04582
EAN: 027075299337